Słodycze dla kontrahentów – czy słodycze można wrzucić w koszty firmy?


Zdarzają się sytuacje, kiedy pracownicy i współpracownicy otrzymują różnego rodzaju napoje, słodycze lub przekąski. Czy słodycze można wrzucić w koszty firmy? Jak przedstawiają się realia?

Na pewno trzeba sobie jasno powiedzieć, że koszt uzyskania przychodów to jeden z tych tematów, które wzbudzają spore wątpliwości. W ogóle wszelkiego rodzaju kwestie podatkowe dla większości ludzi nie są zbyt jasne. Warto zadbać, aby to uległo zmianie, ale w tym momencie liczy się coś innego. Teraz najważniejsze jest to, czy słodycze można wrzucić w koszty firmy.

Koszt uzyskania przychodu

Najlepiej zacząć od samego początku, czyli kosztów podatkowych – kiedy możemy mówić o kosztach uzyskania przychodu? Termin ten prawdopodobnie jest dość dobrze znany, ale nie oznacza to tego, że wszystko jest jasne. O kosztach uzyskania przychodu podatnik może mówić w przypadku spełnienia określonych warunków. Jakie to warunki?

Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o koszty poniesione w związku z odniesieniem jakichś przychodów. Nie trzeba jednak być specjalistą, aby wiedzieć, że obowiązują określone regulacje. Rzeczywistość podatkowa w Polsce wygląda tak, że koszt uzyskania przychodu ma miejsce, gdy koszt spełnia następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika,
  • definitywny,
  • związany z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • ma związek z przychodami, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów,
  • jest właściwie udokumentowany,
  • nie znajduje się w grupie wydatków określanych jako niezwiązane z kosztami uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy PIT).

Gdyby kogoś interesowały szczegóły dotyczące ostatniego punktu, można przeczytać, że do kosztów reprezentacji w szczególności nie zalicza się usług gastronomicznych, zakupu żywności czy napojów (głównie alkoholowych).

Czy słodycze można wrzucić w koszty firmy?

Niemniej o kosztach podatkowych można rozmawiać jeszcze naprawdę długo. Warto wiedzieć, co uważa się za koszt uzyskania przychodu, ale jednocześnie trzeba mieć świadomość różnorakich interpretacji. Zresztą w 2022 roku mieliśmy sytuację, w której pewna spółka poprosiła o interpretacje przepisów. Dokładnie mówiąc, chodziło o spółkę, która kupowała artykuły spożywcze i udostępniała je pracownikom oraz osobom współpracującym z nią na podstawie samozatrudnienia i umowy cywilnoprawnej. Była też mowa np. o tym, że zakupy dotyczą kawy, wody, soków, ciastek, cukierków, owoców itp.

Jak to wszystko zostało ocenione przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? 30 maja 2022 r. w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS 0111- KDIB1-2.4010.146.2022.1.AK fiskus uznał, że w przypadku działań skierowanych do własnych pracowników i współpracowników pojęcie reprezentacji nie obowiązuje. Tym samym wydatek na zakup wspomnianych produktów może zostać uznany za koszt podatkowy. Wracając jeszcze do kosztów reprezentacji, informacje na ich temat można znaleźć w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

Słodycze dla kontrahentów – nie tylko koszt podatkowy

Przedsiębiorca powinien mieć pojęcie o tym, czy słodycze można wrzucić w koszty firmy (albo przynajmniej osoba zajmująca się sprawami podatkowymi), ale warto patrzeć na to szerzej. Każdemu podatnikowi powinno zależeć na zbudowaniu pozytywnego wizerunku. Można to robić na różne sposoby, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że jednym z ciekawych rozwiązań są właśnie słodycze dla kontrahentów lub innych osób.

Kwestia kosztu podatkowego jest istotna, ale trzeba też pamiętać o promocji. Do tego dochodzi jeszcze kwestia odliczenia podatku VAT. Należy zapoznać się z art. 86 ust. 1 ustawy VAT i art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Nieodliczony podatek VAT – koszt podatkowy w podatku PIT?

Istotne jest też to, że w świetle ustawy PIT podatek od towarów i usług co do zasady nie jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodu. Jest jednak wyjątek – wyjątek ten to przepis art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy PIT.

Regulacja ta mówi o tym, że podatek od towarów i usług nie jest kosztem uzyskania przychodu. Tyle tylko, że kosztem uzyskania przychodu może okazać się podatek naliczony. Wszystko zależy od tego, czy można mówić o:

  • zwolnieniu podatnika od podatku od towarów i usług,
  • nabyciu towarów i usług w celu wytworzenia, odsprzedaży towarów bądź świadczenia działań zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Ponadto naliczony podatek od towarów i usług nie może powiększać wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Chodzi o część, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług nie przysługuje zwrot różnicy opłaty lub obniżenie kwoty.

Obowiązujące przepisy mogą wydawać się skomplikowane, ale tak naprawdę możemy je sprowadzić do tego, czy dana osoba jest pozbawiona prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jeśli tak jest, kwota podatku może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Wrzucenie słodyczy w koszty firmy i wiele więcej

Czy słodycze można wrzucić w koszty firmy? Z pewnością zastanawia się nad tym niejedna osoba, ale znaczenie ma znacznie więcej. Wydatki na zakup artykułów spożywczych (czy też po prostu zakup słodyczy) mogą mieć wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Do tego może dojść też aspekt reklamowy, czyli kolejna kwestia, której nie da się zmierzyć – a która jest niebywale istotna.

Reasumując, wszelkie sprawy podatkowe muszą być trzymane w ryzach, ale kluczowe jest ocenianie sytuacji w ujęciu długofalowym. Znaczenie ma coś więcej niż to, czy nabycie słodyczy może zostać uwzględnione jako koszt firmy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *